Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej – ul. Zamiejska, Kraków

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej do projektowanego oraz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – ul. Zamiejska w Krakowie