Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych

Skorzystaj z rozwiązań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych na własnym terenie, przyłączy do miejskiej sieci, projekty rozbudowy sieci kanalizacji opadowej lub innych rozwiązań instalacyjnych wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń w zależności od wybranego układu.

W obecnych czasach coraz większe znaczenie ma tematyka związana z zagospodarowaniem wód opadowych.

Projekty przyłączy kanalizacji opadowej zwanej też kanalizacją deszczową wykonywane są w celu odprowadzenia wód opadowych powierzchni dachów, parkingów, placów manewrowych, lotnisk itp. w obszarze terenów gęsto zabudowanych gdzie nie ma możliwości ich retencji gruntowej ze względu na małe powierzchnie terenów zielonych lub istniejące warunki gruntowe.

Przyłącza kanalizacji opadowej można zrealizować o ile w sąsiedztwie planowanej lub istniejącej Inwestycji znajduje się sieć ogólnospławna lub opadowa z zastosowaniem przepływowych zbiorników retencyjnych oraz regulatorem przepływu. W zależności od wymagań można wykonać rozbudowę istniejącej sieci w porozumieniu z jej zarządcą:

  • kanalizacja opadowa – na terenach Krakowa – ZDMK – Zarąd Dróg Miasta Krakowa (dawniej ZIKiT – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie),
  • kanalizacja ogólnospławna (umożliwiająca jednocześnie odprowadzenie ścieków sanitarnych i opadowych) – na terenach Krakowa – MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

W przypadku braku ww. sieci istnieją inne rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych:

  • retencjonowanie wód na powierzchni terenu,
  • retencjonowanie wód w zbiornikach podziemnych oraz wtórne wykorzystanie do celów ogrodowych lub instalacji wodnych w budynku (np. spłukiwanie wody w toalecie), zielone dachy,
  • odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne, drenaż rozsączający, skrzynki rozsądzające, ogrody deszczowe, powierzchnie zielone,
  • istnieje możliwość układów hybrydowych z zastosowanie kilku metod gospodarowania opadem.

Dobranie odpowiedniego systemu nie jest łatwe i składa się na wiele czynników m.in.: warunki klimatyczne, wielkość powierzchni oraz ich rodzaj, warunki geologiczne gruntu, wysokość zwierciadła wód gruntowych, dostępna powierzchnia działki.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub zakładki “Zapytaj o wycenę“. Proszę o jak najdokładniejsze opisanie planowanej inwestycji.

PW-przyłącz-kanalizacji-opadowej


Dowiedz się więcej na temat:

Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i gazu
– Projekty przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej
Projekty sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych w Krakowie