IS Pracownia Projektowo-Usługowa oferuje usługi w zakresie wykonywania: projektów rozbudowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, projektów budowy przyłącza wody, przyłącza kanalizacji, projekty wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz gazowych. Ponad to wykonuje projekty budowlane instalacji zbiornikowych na gaz płynny (LPG) na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Zakres realizowanych usług projektowych

Skorzystaj z pełnej obsługi

Jeśli nie dysponujesz wolnym czasem na załatwianie niezbędnych formalności. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu wykonywane są wszelkie czynności potrzebne do przygotowania projektu oraz uzyskania wymaganych uzgodnień, zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W każdej chwili przez kontakt telefoniczny lub osobisty możesz skontrolować na jakim etapie obecnie znajduje się realizacja Twojego projektu.

Zapytaj o wycenę i zleć wykonanie projektu!

tel. 504 954 251

 Wykonuje projekty na potrzeby domów jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego, użyteczności publicznej, stacji paliw, myjni samochodowych oraz innych wymagających podłączenia ww. mediów.