Projekty wewnętrznej instalacji gazu

Istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym lub projektowanym budynku.

Realizuje projekty inwestycji zlokalizowanych na terenie gm. Kraków oraz gm. Wieliczka.

Projekt swym zakresem obejmuje instalację od gazomierza (projektowanego lub istniejącego) do odbiorników w budynku niezależnie czy skrzynka z gazem ma być zlokalizowana w ogrodzeniu lub na budynku.

Standardowa procedura realizacji projektu:

 • przyjęcie zlecenia,
 • wizja lokalna,
 • uzyskanie pełnomocnictwa oraz podpisanie przez Inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu (od skrzynki gazowej do odbiorników gazowych w domu np. kotła gazowego lub kuchenki gazowej),
 • zgłoszenie budowy zamiaru wykonania instalacji z projektem budowlanym w Wydziale Architektury lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • rozliczenie za wykonaną usługę.

Niezbędne materiały do sporządzenia projektu:

 • aktualne warunki techniczne otrzymane z Gazowni,
 • potwierdzenie lokalizacji gazomierza przez Projektanta opracowującego projekt przyłącza gazu na zlecenie Gazowni,
 • w przypadku gdy gazomierz zlokalizowany będzie w linii ogrodzenia konieczna będzie mapa do celów projektowych przygotowana przez Geodetę; w przypadku gdy gazomierz zlokalizowany jest na budynku wystarczająca będzie mapa zasadnicza pozyskana z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa lub Powiatu,
 • mile widziane są archiwalne rzuty kondygnacji budynku z projektu budowlanego budynku,
 • w trakcie wizji lokalnej, uzyskanie pełnomocnictwa od Inwestora oraz podpisanie przez Inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Poza zakresem projektu, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość wykonania usług takich jak:
1. Podzlecenie Geodecie opracowania mapy do celów projektowych (za dodatkową opłatą),
2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej (za dodatkową opłatą),
3. Objęcie funkcji kierownika budowy, pomoc przy formalnościach przy realizacji budowy instalacji.