Projekty wewnętrznej instalacji gazu

Istnieje możliwość wykonania projektu budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym lub projektowanym budynku.

Projekt swym zakresem obejmuje instalację od gazomierza (projektowanego lub istniejącego) do odbiorników w budynku niezależnie czy skrzynka z gazem ma być zlokalizowana w ogrodzeniu lub na budynku.

Standardowa procedura realizacji projektu:

  • przyjęcie zlecenia,
  • zapoznanie się z materiałami do projektowania,
  • wizja lokalna.
  • wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu (od skrzynki gazowej do odbiorników gazowych w domu np. kotła gazowego lub kuchenki gazowej),
  • uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę,
  • rozliczenie za wykonaną usługę.

Zawartość projektu

I. Opis techniczny:
– opis instalacji gazu,
– wytyczne montażowe,
– wytyczne próby ciśnieniowej.

II. Rysunki techniczne:
1. Rzuty kondygnacji z wrysowaną instalacją gazu,
2. Aksonometria instalacji,
3. Schemat skrzynki gazowej.

Usługa obejmuje wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Poza zakresem projektu istnieje możliwość wykonania dodatkowych usług:
1. Opracowanie mapy do celów projektowych (za dodatkową opłatą),
2. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej (za dodatkową opłatą).