Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej – ul. Prof. Jerzego Wiśniewskiego w Krakowie

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 118/13, obr. 34 Podgórze
przy ul. Prof. Jerzego Wiśniewskiego w Krakowie