Adaptacje typowych projektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych

Wykonam adaptacje typowych projektów w zakresie instalacji sanitarnych.

Jeśli posiadasz projekt który należy dostosować do warunków terenowych czy układu działki lub zmieniają Państwo układ wewnętrzny budynku, oferuje dostosowanie do zmian w zakresie:

  • instalacji wodociągowej,
  • instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji centralnego ogrzewania.

W celu wykonania adaptacji niezbędne jest dostarczenie projektu oraz przedstawienie oczekiwań. Cena adaptacji ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od stopnia zmian koniecznych do wprowadzenia.

Oferuję również: