Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej podstawowymi mediami potrzebnymi do zasilenia budynków w wodę oraz odprowadzenia z nich ścieków. Lokalizacja działki ma wpływ na to czy mamy możliwość wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej lub tylko przyłącza wodociągowego ze względu na brak sieci kanalizacyjnej w okolicy. W ten czas ścieki odprowadzamy do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W zależności od potrzeb, mogę wykonać dla Ciebie następujące projekty przyłącza:

 • wodociągowego,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji wód opadowych z możliwością ograniczenia odpływu wg. wyznaczonego współczynnika zgodnie z warunkami EKiGW w Krakowie,

Oprócz opracowania projektów oferuję również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz zgłoszeń w celu umożliwienia wykonania przyłączy przez Wykonawcę, m.in. uzgodnienie:

 • projektu w Miejskich Wodociągach,
 • trasy wraz uzyskaniem zgody na wejście w teren pasa drogowego u zarządcy drogi,
 • tras przyłączy w Geodezji  – Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych,
 • inne jeśli wymagane.

W celu wykonania projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania ww. uzgodnień będą potrzebne:

 • warunki techniczne otrzymane z Miejskich Wodociągów,
 • rzuty wszystkich kondygnacji budynku z pokazanymi instalacjami wody i kanalizacji wewnętrznymi z projektu budowlanego budynku. W przypadku braku ich braku, konieczne jest wykonanie stosownej inwentaryzacji,
 • projekt zagospodarowania terenu otrzymany od Architekta z wrysowanym budynkiem lub z projektu budowlanego budynku. Bardzo przydatna jest wersja w pliku .dwg (format programu AutoCAD). Dotyczy to budynków jest w trakcie projektowania lub w trakcie budowy,
 • w przypadku gdy chcemy wykonać przyłącza wodociągowe i kanalizacji do istniejącego budynku, konieczne będzie zlecenie wykonania mapy do celów projektowych przez Geodetę. Tylko na mapie do celów projektowych urzędy dokonają uzgodnienia,
 • mapa ewidencyjna obejmująca podłączaną działkę – do uzyskania w Wydziale Geodezji UMK lub Powiatu Wielickiego,
 • stosowne pełnomocnictwa upoważniające do działania w imieniu Inwestora – przygotujemy we własnym zakresie.

Nie masz pewności czy oferta jest dla Ciebie?

Zadzwoń, odpowiem na Twoje pytania oraz pomogę przebrnąć przez wszystkie procedury.

tel. 504 954 251

Profil przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Szybkie zapytanie o wycenę:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Proszę o wycenę wykonania projektu wraz z uzgodnieniami w zakresie:

  Aby wykonać wycenę proszę o przesłanie zdjęcia lub skan warunków technicznych otrzymanych z Wodociągów oraz projekt zagospodarowania terenu w przypadku projektowanego budynku lub będącego w trakcie budowy. Maksymalny rozmiar pliku 10 mb.:

  Dodatkowe uwagi

  Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – parę dodatkowych informacji

  Przyłącza wodociągowe nazywamy odcinek pomiędzy magistralą miejską tj. siecią a zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy może znajdować się na terenie działki w studni wodomierzowej lub w wydzielonym pomieszczeniu budynku (np. kotłownia, garaż) w zależności od warunków terenowych oraz informacji technicznej wydanej przez miejskie wodociągi.

  Przyłącza kanalizacji sanitarnej nazywamy odcinek między magistralą miejską tj. siecią, a pierwszą studzienką kanalizacyjną na terenie działki lub budynkiem (w zależności od warunków terenowych i lokalizacji budynku) na podstawie informacji technicznej lub warunków technicznych wydanych przez miejskie wodociągi.

  W przypadku gdy w rejonie projektowanego lub istniejącego budynku nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia kanalizacji, można rozważyć możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem jest odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika (szambo) lub zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu. Należy pamiętać, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mogą blokować ich stosowanie. Pozostaje wówczas jedynie inwestycja w rozbudowę sieci.

  Jeśli w rejonie istnieje kanalizacja ogólnospławna lub deszczowa, należy odprowadzić do niej wody opadowe.

  Dowiedz się więcej na temat: