Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 179/6, obr. 106, j.ew. Podgórze przy ul. Wrobela w Krakowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 179/6, obr. 106, j.ew. Podgórze przy ul. Wrobela w Krakowie