Budowa przyłącza wody do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Łutnia 64a w Krakowie

Budowa przyłącza wody do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 37/6, obr. 107 j.ew. Podgórze przy ul. Łutnia 64a w Krakowie