Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Wrobela w Krakowie

Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr 179/4, obr. 106 j.ew. Podgórze przy ul. Wrobela w Krakowie