Instalacja w budynku wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej