Portfolio

Przedstawiam wykaz wybranych opracowanych projektów na terenie Krakowa:


Przedstawiam wykaz wybranych opracowanych projektów:

 • Projekt rozbudowy instalacji wod.-kan. wraz w włączeniem kanalizacji opadowej do istniejącego przyłącza – Budynek usługowy – ul. Cechowa 82, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Przyłącz wody, przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem kanalizacji opadowej do istniejącej studni – Budynek biurowo-handlowo-usługowy – ul. Cechowej 44 w Krakowie,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, Projekt odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji opadowej, Projekt instalacji wod.-kan. – Budynek mieszkalny wielorodzinny – ul. Facimiech, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Przyłącz wody oraz Dokumentacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego Budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego – ul. Farmaceutów 19 w Krakowie,
 • Projekt instalacji wody, kanalizacji i gazu – Podział mieszkania dwupoziomowego – ul. Lipska 57 w Krakowie,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji wraz z uzyskaniem zgody na wejście w pas drogowy – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Ondraszka 4 w Krakowie,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji, Zagospodarowanie wód opadowych – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Podgórki Tynieckie 74 w Krakowie,
 • Projekt przyłącza kanalizacji opadowej, Projekt zagospodarowania wód opadowych – Budynek handlowo-magazynowy – ul. Siwka, na działkach nr 42/7, 42/10 w Krakowie
 • Projekt rozbudowy instalacji wody i kanalizacji – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Tyrczanka 11 w Krakowie
 • Projekt przyłącza wody – Budynek gospodarczy – działka nr 209/8 w miejscowości Suchoraba,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, Projekt odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji opadowej, Projekt instalacji wod.-kan. – Budynek usługowo-biurowy – ul. Dauna, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt rozbudowy instalacji wod.-kan. wraz w włączeniem kanalizacji opadowej do istniejącego przyłącza – Budynek usługowy – ul. Cechowa 82, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza wody, Projekt przyłącza gazu – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Gilowa 9, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, Projekt instalacji wod.-kan. – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Grzepskiego 34, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, Projekt instalacji wod.-kan., Projekt zagospodarowania wód opadowych – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Rybitwy 53, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza i instalacji gazu – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Szymonowica 55, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza wody i włączenia kanalizacji sanitarnej do istniejącej instalacji na terenie działki – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Prof. Wiśniewskiego, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt odprowadzenia wód opadowych do zbiornika bezodpływowego – Budynek mieszkalny jednorodzinny – na działkach nr 37/5, 37/6, 37/7 przy ul. Unruga, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt instalacji wody i kanalizacji – Budynek mieszkalny jednorodzinny – na działce nr 230/14 Podgórze, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłącza wody i kanalizacji, Projekt przyłącza gazu, – Budynek mieszkalny jednorodzinny – ul. Rączna, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt instalacji wody i kanalizacji – Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej – ul. Orleańska, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt przyłączy wody i kanalizacji – Budynek mieszkalny jednorodzinny – Nowa Wieś Szlachecka – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,
 • Projekt instalacji wody i kanalizacji – Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową – ul. Nałkowskiej, Kraków – przy współpracy z Pracownią Projektową PRO-INWEST,