Projekty wewnętrznej instalacji gazu

Istnieje możliwość wykonania projektu budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym lub projektowanym budynku. Projekt swym zakresem obejmuje instalację od gazomierza (projektowanego lub istniejącego) do odbiorników w budynku niezależnie czy skrzynka z gazem ma być zlokalizowana w ogrodzeniu lub na budynku. Standardowa … Więcej..