Projekt przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej

Przyłącza wody i kanalizacji są jednymi z podstawowych elementów instalacji potrzebnych w celu zaopatrzenia budynków w wodę oraz odprowadzenia z nich ścieków.

W zależności od Twoich potrzeb, mogę wykonać dla Ciebie następujące projekty:

  • przyłącza wodociągowego,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • przyłącza kanalizacji wód opadowych z możliwością ograniczenia odpływu wg. wyznaczonego współczynnika,

Oprócz opracowania projektów oferuję również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz zgłoszeń w celu umożliwienia wykonania przyłączy, m.in.:

  • uzgodnienie trasy wraz uzyskaniem zgody na wejście w teren pasa drogowego,
  • uzgodnienie tras przyłączy w Geodezji  – Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych,
  • zgłoszenie wykonania robót w Architekturze lub innych instytucjach,
  • i inne jeśli wymagane.

Dodatkowo może zostać przygotowany:

  • przedmiar robót budowlanych przedstawiający ilość materiałów potrzebnych do realizacji,
  • kosztorys robót budowlanych zawierając koszty całości inwestycji oraz poszczególnych jej etapów.

Nie masz pewności czy oferta jest dla Ciebie?

Zadzwoń, odpowiem na Twoje pytania oraz pomogę wybrać najlepsze rozwiązanie.

tel. 504 954 251

PW-przyłącz-kanalizacji-opadowej

Parę dodatkowych informacji

Przyłączem wody nazywamy odcinek pomiędzy magistralą miejską tj. siecią a zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy może znajdować się na terenie działki w studni wodomierzowej lub w wydzielonym pomieszczeniu budynku (np. kotłownia, garaż) w zależności od warunków terenowych oraz informacji technicznej wydanej przez miejskie wodociągi.

Przyłączem kanalizacji sanitarnej nazywamy odcinek między magistralą miejską tj. siecią, a pierwszą studzienką kanalizacyjną na terenie działki lub budynkiem (w zależności od warunków terenowych i lokalizacji budynku) na podstawie informacji technicznej lub warunków technicznych wydanych przez miejskie wodociągi.

W przypadku gdy w rejonie projektowanego lub istniejącego budynku nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia kanalizacji, można rozważyć możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem jest odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika (szambo) lub zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu.

Jeśli w rejonie nieruchomości istnieje kanalizacja ogólnospławna lub deszczowa, oprócz ścieków należy odprowadzić do niej wody opadowe.

Dowiedz się więcej na temat:
Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i gazu
Projekty sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych lub gazowych
– Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych