Chciał bym zlecić wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji do budynku

Jeśli jesteś na etapie planowania przyłączy wody i/lub kanalizacji zapraszam do współpracy.

W zależności od potrzeb Inwestora, zapewniam kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji przyłączy:

– przygotowanie wniosku o wydanie informacji technicznej / warunków technicznych,
– opracowanie projektu przyłączy w oparciu o konsultacje z inwestorem,
– uzyskanie uzgodnienia w miejscowych wodociągach,
– uzyskanie innych uzgodnień typu: zgoda na wejście w teren drogi, ZUD i inne jeśli wymagane,
– kontakt z wykonawcą,
– zgłoszenie robót budowlanych koniecznych do realizacji przyłączy,
– wykonanie przyłączy oraz odbiór przez miejscowe wodociągi.

W celu wykonania projektu przyłączy do budynku będą potrzebne następujące dokumenty:

– mapę do celów projektowych,
– plan zagospodarowania terenu działki z wrysowanym usytuowaniem budynku w przypadku projektowanego budynku,
– projekt instalacji sanitarnych w budynku jeśli istniej,
– warunki dostawcy mediów,
– wypis i mapę ewidencji gruntów lub inne dokumenty własnościowe gruntu / istniejącego obiektu.